Prijava sa FOI korisničkim računom

Studenti završnih godina prijediplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike u ak. god. 2023./2024. prijavljuju se osobnim FOI korisničkim podacima putem centralnog servisa za prijavu.


Registracija

Registraciju vrše, prilikom prve prijave u sustav, svi kandidati koji nemaju aktivan FOI korisnički račun:
  • Kandidati koji su ranije završili preddiplomskih studij na FOI-ju, ali više nemaju aktivni studentski status
  • Kandidati koji su završili ili završavaju prijediplomski studij na drugom visokom učilištu