STUDIRANJE ZA BUDUĆNOST

Brucoši - prijava
Upisi (jesenski rok): 20.09.2022., 08.00 - 14.00 sati
Više godine
Upisi u više godine su od 5. do 23. rujna 2022.
Diplomski - prva godina
Rang-lista objavljena 21.09.2022. od 14:00.
Upisi: 22.09.2022. od 8:00 do 14:00 sati